Novosti

Javna rasprava

u postupku procjene utjecaja na okoliš za investitora „Eastern Mining“ d.o.o. Sarajevo, za podzemnu eksploataciju kompleksne rude olova, cinka, barita i pratećih mineralnih komponenti na lokalitetu „Rupice“, općina Vareš


Dragi Borovičani,

ovim putem vas želimo obavijestiti da je Federalno ministarstvo okoliša i turizma Federacije Bosne i Hercegovine objavilo poziv za "Javna rasprava u postupku procjene utjecaja na okoliš za investitora „Eastern Mining“ d.o.o. Sarajevo, za podzemnu eksploataciju kompleksne rude olova, cinka, barita i pratećih mineralnih komponenti na lokalitetu „Rupice“, općina Vareš".

Molimo Vas da zainteresirani pročitaju "Studiju o procjeni utjecaja na okoliš- Netehnički rezime" koji se nalazi na linku: https://www.fmoit.gov.ba/upload/file/Studija%20o%20procjeni%20uticaja%20na%20okoli%C5%A1%20podzemne%20eksploatacije%20u%20jami%20Rupice%20-%20Netehnicki%20rezime.pdf

Javna rasprava će se održati 31.08.2020. godine (ponedjeljak) u 10:00h u prostorijama Zavičajne kuće.

Molimo sve zainteresirane da se odazovu ovom javnom pozivu ili da svoje prijedloge, komentare ili sugestije pošaljete pismenim putem na e-mail:  info@borovica.net ili privatnom porukom u inbox Zavičajne zajednice Borovičana; kako bismo zajedno doprinijeli najboljim rješenjima vezanim za Borovicu i sve nas.https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/javne-rasprave/javna-rasprava-u-postupku-procjene-utjecaja-na-okolis-za-investitora-eastern-mining-d-o-o-sarajevo-za-podzemnu-eksploataciju-kompleksne-rude-olova-cinka-barita-i-pratecih-mineralnih-komponenti-na-lokalitetu-rupice-opcin