Novosti

Srca gore evo zore!

Dragi moji borovičani, poštovani posjetitelji naše mrežne stranice!
Mi vjernici, kršćani danas smo započeli novu liturgijsku (crkvenu) godinu. Kroz ovu crkvenu godinu B slušat ćemo evanđelje kako nam je zapisao sveti Marko.
Danas smo ušli u sveto vrijeme Došašća (Adventa) i čuli smo Isusa koji nas poziva da bdijemo i budemo budni. Ta budnost kod mnogih vjernika bit će odricanje od spavanje da bi sudjelovao u svetoj Misi zornici.


Mnoge od vas, kao i mene osobno, vrijeme Došašća vraća u Borovicu na naše Mise zornice. Kad smo po snijegu, hladnoći, mećavi hodali prema našoj župnoj crkvi.
Tu nas je Krist ugrijao svojom milošću i ljubavlju koja nas je nosila kroz naš svakodnevni život.
Svima vam želi plodonosno i milošću ispunjeno vrijeme Došašća!
Vaša s. Klara Pavlović


Razmišljanje o došašću ili adventu


Došašće ili advent znači „dolazak“. Mi čekamo na dolazak Isusa Krista u naš svijet. Crkva o tome dolasku govori na trojak način: o Isusovu dolasku njegovim rođenjem prije više od 2020 godina, o Kristovu dolasku u našu nutrinu danas, i o njegovu dolasku u slavi na kraju vremena.
Ali, da li nas Kristov dolazak uopće dira?
Što će Kristov dolazak prouzročiti u našemu životu, u našemu svijetu?
U došašću slavimo dolazak Isusa Krista k nama, njegov dolazak u naše srce. A to s jedne strane znači da Isus dolazi k nama, da kuca na vrata našega srca. Mi naravno znamo da je Isus već došao. On je prije 2020 godina došao kao čovjek na zemlju da bude s nama. I već je dugo tu, s nama. U našoj je sredini kad slavimo bogoslužje. Ali mi ga doživljavamo i kao dolazećega.
Pripremamo li se za taj susret koji će nenadano doći?
Vrijeme došašća želi te pozvati da dođeš k sebi da bi i Krist mogao doći tebi, u svakom trenutku, ali i na kraju vremena kad tvoje vrijeme bude pri kraju i Krist dođe k tebi u svojoj slavi, da zauvijek budeš s njim i sa sobom, da prispiješ na cilj svoje čežnje.

Anselmo Grun