Novosti

mixing melatonin and weed

mixing ibuprofen and weed news.noerskov.dk

amlodipin teva

amlodipin teva
Volonteri UG Majka Terezija

Volonteri UG Majka Terezija skrbi se za stare, nemoćne, bolesne, invalidne i napuštene osobe. Također nose topli obrok u njihove domove, pomažu im oko osobne higijene, kupovine, spremanja domaćinstava, te pružaju psiho-socijalnu pomoć.


Udruga građana Majka Terezija osnovana je 25. svibnja 1998. godine. Inicijativu za osnivanje Udruge dao je tadašnji vareški župnik fra Mato Topić zbog velikog broja osoba kojima je u postratnom vremenu pomoć bila potrebna.
Udruga broji 80 članova, od kojih je njih 10 u Izvršnom odboru Udruge. Članovi Udruge su dvije medicinske sestre i jedan liječnik. Svi članovi rade isključivo na volonterskoj osnovi.

Volonteri UG Majka Terezija skrbi se za stare, nemoćne, bolesne, invalidne i napuštene osobe. Također nose topli obrok u njihove domove, pomažu im oko osobne higijene, kupovine, spremanja domaćinstava, te pružaju psiho-socijalnu pomoć.
Po potrebi za članove Udruge organiziraju se edukacije i kreativne radionice. Predsjednica Udruge od njezinoga osnutka je borovička Gordana Lukić (Oprljina kći).
Udruga aktivno djeluje kroz cijelu godinu i njezina prisutnost djelatna je na cijelom području općine Vareš. Motivirani životom, djelovanjem, svetošću, blažene Majke Terezije, žene 20 stoljeća, trude se u svakom potrebnom bratu - sestri prepoznati Krista koji je rekao: „Što god učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste!“ (Mt,25,40).

Udruga ne zaboravlja ni našu dragu Borovicu. Gordana redovito posjećuje Borovicu i našim borovičanima je na usluzi što god treba. Od plaćanja računa, kupovine namirnica dok nije bilo trgovine,  lijekova…
Svake godine za Svjetski dan bolesnika, koji se slavi 11. veljače obiđe našu bolesnu braću i sestre u Borovici i pruži im ne samo dar, nego riječ utjehe i ohrabrenja što im više znači nego materijalni dar.
Ove godine članovi su Udruge posjetili 320 bolesnika na području cijele općine Vareš od toga u Borovici 24  
Uz volontere Udruge u obilasku bolesnika pridružile su im se i č.s. Snježana Pavić i č.s. Jela Marijić koje su se vratile u Vareš.
Čestitamo članovima Udruge na njihovom nesebičnom trudu!
Molimo da zagovor i pomoć Blažene majke Terezije prati i nadahnjuje svakoga pojedinoga člana Udruge da se ne umore činiti dobro.PAPINA PORUKA ZA SVJETSKI DAN BOLESNIKA


"Po uzoru na Dobrog Samaritanca, potrebno je sagnuti se nad teško kušanim osobama i ponuditi im potporu stvarne solidarnosti"
Papa Benedikt XVI. je uputio tradicionalnu poruku za 17. svjetski dan bolesnika, koji se u biskupijama ove godine obilježavati 11. veljače. Draga braćo i sestre, svjetski dan bolesnika, koji se obilježava 11. veljače na liturgijski spomen Gospe Lourdeske, okupit će biskupijske zajednice s njihovim biskupima na molitvi kako bi se razmišljalo i usvojilo inicijative za senzibilizaciju o stvarnosti patnje. Pavlova godina, koju obilježavamo, zgodna je prigoda da zajedno s Apostolom razmišljamo nad činjenicom da „kao što se patnje Kristove preobilno izlijevaju na nas, tako preobilna biva i naša utjeha po Kristu“. Duhovno povezivanje s Lourdesom podsjeća nas na majčinsku skrb Isusove Majke za braću svoga Sina „ koji još putuju i nalaze se u pogibeljima i tjeskobama, dok ne budu dovedeni u sretnu domovinu“.
Ove se godine posebno obraćamo djeci, najnemoćnijim i nezaštićenim stvorenjima, a između njih bolesnoj i trpećoj djeci. Ima malenih ljudskih bića koja u svome tijelu nose posljedice onesposobljavajući bolesti, i drugih koja se bore s još neizlječivim bolestima unatoč napretku medicine i potpori valjanih istraživača i zdravstvenih stručnjaka. Ima djece s ranama u tijelu i duši zbog sukoba i ratova, i druge koja su nevine žrtve mržnje bezumnih odraslih osoba. Ima djece „ulice“, lišene obiteljske topline i prepuštene samima sebi, maloljetnika koje je ponizio podli narod i povrijedio im nevinost, stvarajući u njima psihološku ranu koja će ih pratiti cijeli život. Ne možemo zaboraviti neprocjenjiv broj maloljetnika koji umiru od žeđi i gladi, zbog nedostatka zdravstvene potpore, niti male prognanike i s roditeljima izbjegle iz vlastite zemlje u potrazi za boljim životnim uvjetima. Iz svih se prolama tihi bolan krik koji traži objašnjenje od ljudske i vjerničke savjesti – stoji u Papinoj poruci.
Kršćanska zajednica, koja ne može ostati ravnodušna pred takvim dramatičnim situacijama, osjeća neodgodivu obvezu da intervenira. Crkva je zaista, kako sam već napisao u enciklici 'Bog je ljubav', obitelj Božja u svijetu. U toj obitelji nitko ne smije trpjeti zbog nedostatka potrebnoga. Stoga žarko želim da Svjetski dan bolesnika bude prigoda za župske i biskupijske zajednice kako bi dublje shvatile da su Božja obitelj, da ih potakne da u selima, četvrtima i gradovima učine zamjetnom ljubav Gospodina koji zahtijeva „da u Crkvi, jer je obitelj, ni jedan član ne pati jer je u potrebi. Svjedočanstvo ljubavi sastavni je dio svake kršćanske zajednice. Kao što čitamo u Djelima apostolskim, Crkva je od samoga početka evanđeoska načela pretvarala u konkretne geste. Danas se, jer su promijenjeni uvjeti zdravstvene potpore, osjeća potreba uže suradnje između zdravstvenih stručnjaka zaposlenih u raznim zdravstvenim ustanovama i crkvenih zajednica nazočnih na teritoriju. U tome se vidiku u svojoj vrednoti potvrđuje ustanova povezana sa Svetom Stolicom, dječja bolnica 'Bambin Gesù, koja ove godine obilježava 140. obljetnicu ustanovljenja – piše Benedikt XVI.
Osim toga, budući da bolesno dijete pripada obitelji koja često s velikim mukama i teškoćama dijeli njegovu patnju, kršćanske zajednice moraju pomoći obiteljima koje je pogodila bolest jednoga dječaka ili djevojčice. Po uzoru na Dobrog Samaritanca, potrebno je sagnuti se nad teško kušanim osobama i ponuditi im potporu stvarne solidarnosti. Tako se prihvaćanje i dijeljenje patnje pretvara u korisnu potporu obiteljima oboljele djece, stvarajući u njima ozračje spokoja i nade i omogućujući im da oko sebe osjete širu obitelj braće i sestara u Kristu. Isusovo sažaljenje nad plačem udovice iz Naina i nad usrdnom Jairovom molitvom, ti su slučajevi, između ostalih, uporišne točke da se nauči dijeliti trenutke fizičke i moralne patnje brojnih kušanih obitelji. Sve to pretpostavlja velikodušnu i nesebičnu ljubav, odraz i znak milosrdne ljubavi Boga, koji nikada ne napušta svoju djecu u kušnji, nego ih uvijek ispunja zadivljujućim snagama srca i uma da budu kadri prikladno se nositi sa životnim teškoćama istaknuo je Papa.
Svagdanja predanost i neumorno zauzimanje u služenju bolesnoj djeci rječito je svjedočenje ljubavi za ljudski život, naročito za život onoga tko je slab, tko sasvim ovisi o drugima. Treba snažno potvrditi apsolutno i vrhovno dostojanstvo svakoga ljudskog života. S prolaskom vremena ne mijenja se nauk koji Crkva neprestano proglašava: ljudski je život lijep i valja ga živjeti u punini, i onda kada je slab i obavijen tajnom patnje. Moramo svoj pogled upraviti raspetome Kristu: umirući na križu On je želio dijeliti bol svih ljudi. U njegovoj patnji poradi ljubavi naziremo najviše sudjelovanje u patnjama malenih bolesnika i njihovih roditelja. Moj štovani prethodnik Ivan Pavao II., koji je strpljivim prihvaćanjem trpljenja, posebice na zalasku svoga života, pružio svijetli primjer, napisao je: „Na križu stoji čovjekov Otkupitelj, Čovjek boli, koji je na se uzeo sve fizičke i moralne patnje ljudi svih vremena, kako bi mogli naći u ljubavi spasonosni smisao svoje boli i valjan odgovor na sve svoje upite“ – podsjetio je Papa.
Ovdje želim izraziti svoju zahvalnost i ohrabrenje svim međunarodnim i državnim organizacijama koje se brinu za bolesnu djecu, naročito u siromašnim zemljama, a velikodušno i samozatajno nude svoj prinos kako bi djeci jamčili prikladnu i brižnu zdravstvenu njegu. Obraćam se također Ujedinjenim narodima da osnaže zakone i mjere u korist bolesne djece i njihovih obitelji. Crkva je uvijek spremna, a još je više kada je u igri život djece, ponuditi svoju srdačnu suradnju u namjeri da se sva ljudska civilizacija pretvori u civilizaciju ljubavi. Završavajući ovu poruku, želio bih izraziti svoju duhovnu blizinu svima vama, braćo i sestre, koji patite zbog neke bolesti. Srdačno pozdravljam sve koji se brinu: biskupe, svećenike, redovnike, zdravstvene djelatnike, dragovoljce i sve one koji se velikodušno posvećuju njezi i ublaživanju patnje bolesnika. Poseban pozdrav vama, draga bolesna i trpeća djeco: Papa vas zajedno s vašim roditeljima i rodbinom grli očinskom ljubavlju, jamči vam posebno sjećanje u molitvi, pozivajući vas da se povjerite majčinskoj pomoći Bezgrješne Djevice Marije, kojoj smo se prošli Božić divili dok je u rukama radosno držala Sina Božjeg koji je postao dijete. Zazivajući na vas i na svakog bolesnika majčinsku zaštitu Svete Djevice, Zdravlja bolesnih, od srca svima udjeljujem posebni apostolski blagoslov – piše Sveti Otac u zaključku poruke.

 

s. K. P.