Ostala događanja

Vareški list Bobovac o Borovici

Borovica nije samo riječ. Borovica je pojam. Borovica je teška riječ. Kao što su teške riječi ljubav ili istina. Sve teške riječi imaju svoju suprotivu - inačicu. Dobar - zao. Visok - nizak. Ali govoriti u Borovici, a ne o Borovici u Borovici, nije fer. Borovica ima svojui povijest....

POVODOM LIKOVNE KOLONIJE BOROVICA 2015. Naša baština: Imaculata- Bezgrešno začeće, slika Stjepana Dragojlovića

„U lijepoj zbirci starih crkvenih slika koju posjeduje samostan Sutjeska nalaze se i dvije slike od velikog značaja za historiju naše umjetnosti, a naročito za historiju umjetnosti Narodne Republike Bosne i Hercegovine. Slike su djela Stjepana Dragojlovića, slikara, koji nam nije pobliže poznat,
no kako on u zapisu na jednoj od ove dvije slike - onoj iz 1621 godine - govori o sebi kao majstoru oltara (zapravo slike) »Začeća Gospina« za novu kapelu u Borovici, a u zapisu na jednoj dosad nepoznatoj ikoni veli da ju je radio u Sutjesci, to možemo s dosta sigurnosti pretpostaviti da je on
bio rodom iz Sutjeske ili Borovice….“